คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2008, 3ds Max 2008 & V-Ray 1.5

คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2008, 3ds Max 2008 & V-Ray 1.5

ISBN : 9789740592914

ผู้เขียน : ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์

รหัสสินค้า : 9789740592914
จำนวน : 692 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 180 x 257 x 30 มม.
น้ำหนัก : 1190 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : เดอะ ไลบรารี พับบลิชิง, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์ : เมษายน 2551
 
 
หนังสือคู่มือเล่มนี้ได้รับการจัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านรู้จักวิธี การใช้ AutoCAD 2008 ในงานขึ้นรูปดมเดลหรือแบบจำลอง 3 มิติที่มีขนาดเล็กที่แน่นอนและแม่นยำ เพื่อนำดมเดล 3 มิติเข้าไปทำงานต่อไปใน 3ds Max 2008 กำหนดแมททีเรียล จัดแสงและเรนเดอร์ เพื่อสร้างภาพอิมเมจคุณภาพสูงด้วย V-Ray 1.5 ในสภาพแวดล้อมของ 3ds Max 2008
 
สารบัญ
ตอนที่ 1 การสร้างโมเดล 3 มิติด้วย AutoCAD 2008
บทที่ 1 แนะนำการใช้ AutoCAD 2008 ในงาน 3 มิติ
บทที่ 2 การเตรียมพร้อม AutoCAD สำหรับงาน 3 มิติ
บทที่ 3 หลักการเบื้องต้นในงาน 3 มิติ
ฯลฯ

ตอนที่ 2 การสร้างภาพ 3 มิติด้วย V-Ray ใน 3ds Max
บทที่ 12 พื้นฐานการใช้งาน 3ds Max และ V-Ray
บทที่ 13 การใช้งาน Materials Editor
บทที่ 14 การเรนเดอร์ด้วย V-Ray 1.5 R3

ตอนที่ 3 แบบฝึกหัด AutoCAD, 3ds Max และ V-Ray
บทที่ 15 แบบฝึกหัดที่ 1 งานขึ้นรูปโมเดลบ้านด้วย AutoCAD
บทที่ 16 แบบฝึกหัดที่ 2 งานสร้างภาพเรนเดอร์ด้วย 3ds Max และ V-Ray
บทที่ 17 แบบฝึกหัดที่ 3 งานจัดแสงด้วย V-Ray 1.5
ภาคผนวก ก. แนะนำไลบรารี่โมเดล 3 มิติและแมททีเรียลเชดเดอร์
ภาคผนวก ข. ตัวแปรระบบ ของAutoCAD 2008
ภาคผนวก ค. ดัชนีคำสั่ง
ภาคผนวก ง. บรรณานุกรม

ปกติ: 650 บาท
ขาย:585 บาท
585 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789740592914