Aroma Oil Massage คู่มือการนวดน้ำมันอโรมา ที่ดีและเข้าใจง่ายที่สุด

Aroma Oil Massage คู่มือการนวดน้ำมันอโรมา ที่ดีและเข้าใจง่ายที่สุด

ISBN : 9789744968715
โดย : มัลลิกา หว้าพิท้กษ์
สำนักพิมพ์ : SIAMAPA
อื่นๆ : อาร์ตการ์ด 210 แกรม 4 สี / 16 หน้า

คู่มือสำหรับผู้ที่สนใจจะเปิดธุรกิจนวดไทย และ/หรือ สปา, ผู้ประกอบอาชีพการนวดไทย และผู้ที่ต้องการสมัครงานในร้านนวดไทย และ/หรือ สปา ทั้งในและต่างประเทศ โดยหนังสือและ VCD นวดน้ำมันอโรมานี้ จะรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับการนวดน้ำมันอโรมา ซึ่งเป็นการนวดน้ำมันขั้นพื้นฐานขั้นแรกสำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในการนวดสปอร์ต สวีดิช และบาหลี พร้อมบอกขั้นตอนของการนวดน้ำมันอโรมาอย่างละเอียดในรูปแบบ VCD รวมถึงสิ่งที่ผู้นวดควรรู้ ทั้งความรู้พื้นฐาน ท่านวด ประโยชน์และข้อควรระวัง รวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการนวดน้ำมันอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. เป็นหนังสือคู่มือที่มี VCD สาธิตขั้นตอนการนวดน้ำมันอโรมาแบบ Step by Step อธิบายอย่างละเอียด ครบทุกขั้นตอน เข้าใจง่าย สามารถนำไปปฏิบัติตามได้จริง
2. รวบรวมข้อมูลจากสมาคมแพทย์แผนไทย ศูนย์สุขุมวิท ซึ่งเป็นสถาบันสอนนวดไทยที่มีชื่อเสียง ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในธุรกิจนวดไทยและสปา 
3. ปกแข็ง ขนาดพอเหมาะสำหรับการพกพา และพิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม

 

ปกติ: 295 บาท
ขาย:266 บาท
266 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789744968715