คู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2016 สำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ และ 2 มิติ

คู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2016 สำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ และ 2 มิติ
คู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2016 สำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ และ 2 มิติ

โดย : ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
สำนักพิมพ์ : Library
อื่นๆ : - หน้า

148 ขั้นตอนในการทำแบบฝึกหัดงานสร้างโปรเจกท์บ้านเดี่ยว 2 ชั้นภายในเวลา 6:27 ชั่วโมง

ปกติ: 635 บาท
ขาย:572 บาท
572 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167182636