คู่มือการเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม SHOP DRAWING โดย AutoCAD

คู่มือการเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม SHOP DRAWING โดย AutoCAD
คู่มือการเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม SHOP DRAWING โดย AutoCAD

โดย : ธนัชสร จิตต์เนื่อง 
สำนักพิมพ์ : สวัสดีไอที
อื่นๆ : 320 หน้า

  • เรียนรู้แนวคิดและหลักออกแบบสถาปัตยกรรม
  • ศึกษาวิธีการเขียนแบบโปรแกรม AutoCAD
  • เทคนิคการเขียนแบบโครงสร้างและงานระบบต่างๆ
  • ครบถ้วนทุกเนื้อหา สามารถเอาแบบงานไปใช้ได้จริง

เหมาะสำหรับ
นักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้น ปวช., ปวส. และระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาในวิชาการเขียนแบบสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง ประมาณราคา ฯลฯ

ใช้ได้ดีกับโปรแกรม AutoCAD เวอร์ชัน R14 - 2014 

ปกติ: 249 บาท
ขาย:224 บาท
224 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167233772