คู่มือการใช้งานโปรแกรมภาษา PASCAL

คู่มือการใช้งานโปรแกรมภาษา PASCAL
คู่มือการใช้งานโปรแกรมภาษา PASCAL

โดย : เมธังกร สุธีวร
สำนักพิมพ์ : SPC Books
อื่นๆ : 256 หน้า

เรียนรู้ง่าย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้สนใจทั่วไป
  • เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
  • เหมาะสำหรับครู อาจารย์ และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
  • มีบทสรุปเนื้อหาบทเรียน และแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลย
  • ทุกโปรแกรมผ่านการทดสอบแล้ว
  • สามารถเรียนรู้ง่าย และนำไปใช้ได้จริง
ปกติ: 220 บาท
ขาย:198 บาท
198 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789747648867