คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2014 สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ 2D Drafting + DVD

คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2014 สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ 2D Drafting + DVD
คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2014 สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ 2D Drafting + DVD

โดย : ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
สำนักพิมพ์ : Library
อื่นๆ : - หน้า

รวมแผ่น DVD ช่วยสอน 23 ชั่วโมง เรียนรู้การเขียนแบบจากงานจริงด้วยตนเอง ในเวลาเพียง 23 ชั่วโมง กับแผ่น DVD-ROM ช่วยสอนฯ แสดงภาพ และเสียงบรรยายประกอบ

เริ่มต้นกับ AutoCAD แบบง่ายๆด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา สถาปนิก วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป

 

ปกติ: 695 บาท
ขาย:626 บาท
626 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169052562

ความคิดเห็น

สั่งซื้อหนังสือ

คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2014 สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ 2D Drafting + DVD
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169052562
จำนวน 1 เล่ม

mail: pong_bopit@live.com
Tel.:0877413282

ผมจะสั่งซื้อ หนังสือ จำนวน 2

ผมจะสั่งซื้อ หนังสือ จำนวน 2 เล่ม
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169052562 คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2014 สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ 2D Drafting + DVD
รหัสสินค้า / Barcode: 9789740959588 AutoCAD 2008 : Basic 2D Drafting พื้นฐานงานเขียนแบบ 2 มิติ + DVD

สั่งซื้อหนังสือ

คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2014 สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ 2D Drafting + DVD
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169052562
จำนวน 1 เล่ม