คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2015 3D & Lumion 3D V.4

คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2015 3D & Lumion 3D V.4
คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2015 3D & Lumion 3D V.4

โดย : ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
สำนักพิมพ์ : Library
อื่นๆ : - หน้า

รวมแผ่น DVD ช่วยสอน 18 ชั่วโมง เรียนรู้การเขียนแบบจากงานจริงด้วยตนเอง ในเวลาเพียง 18 ชั่วโมง กับแผ่น DVD-ROM 9 ช่วยสอนฯ (7.11GB) แสดงภาพ และเสียงบรรยายประกอบ

สำหรับงานขึ้นรูปโมเดลและงานสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ

2 แบบฝึกหัด (ใหญ่) สำหรับงานขึ้นรูปโมเดลบ้านใน Autocad และงานสร้างภาพเคลื่อนไหวใน Lumion

ปกติ: 525 บาท
ขาย:473 บาท
473 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169052586