คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2012 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ ฉบับสมบูรณ์

คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2012 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ ฉบับสมบูรณ์
คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2012 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
สำนักพิมพ์ : เดอะไลบรารี พับลิชชิง
หน้า : 846 หน้า

เน้นการใช้งาน Annotation Scale และ Sheet Set สำหรับแบบแปลนโครงการ

ปกติ: 750 บาท
ขาย:675 บาท
675 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169052524