คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2014 & 2015 รวมแบบฝึกหัดเขียนแบบ 2 มิติ 2D Drafting Workshop

คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2014 & 2015 รวมแบบฝึกหัดเขียนแบบ 2 มิติ 2D Drafting Workshop
คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2014 & 2015 รวมแบบฝึกหัดเขียนแบบ 2 มิติ 2D Drafting Workshop

โดย : ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
สำนักพิมพ์ : Library
อื่นๆ : - หน้า

รวมแผ่น DVD ช่วยสอน 20 ชั่วโมง เรียนรู้การเขียนแบบจากงานจริงด้วยตนเอง ในเวลาเพียง 20 ชั่วโมง กับแผ่น DVD-ROM ช่วยสอนฯ แสดงภาพ และเสียงบรรยายประกอบ

มาฝึกเขียนแบบให้เก่งๆ และเร็วๆ กันเถอะ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

22 แบบฝึกหัดงานเขียนแบบเครื่องกล งานเขียนแบบสถาปัตยกรรมและงานเขียนแบบไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์

ปกติ: 525 บาท
ขาย:473 บาท
473 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169052579