Samsung Galaxy S4 คู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์

Samsung Galaxy S4 คู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์
Samsung Galaxy S4 คู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : จีระเดช เกิดศรี / อรอินทุ์ สีหะกุลัง
สำนักพิมพ์ : ชัยพฤกษ์, คณะบุคคล
อื่นๆ : 204 หน้า

ด้วยคุณสมบัติและฟังก์ชั่นต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นมาถึงขนาดนี้ จึงเป็นเรื่องยากมากที่พวกเราจะเรียนรู้การใช้งานต่างๆ ทั้งหมดได้ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นตัวแทนในการรวบรวมวิธีการใช้งานขั้นต้น จนถึงขั้นสูง โดยเน้นที่การใช้งานจริงๆ
ปกติ: 149 บาท
ขาย:134 บาท
134 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167240329