คู่มือการใช้งาน ASP.NET สำหรับงาน e-Commerce

คู่มือการใช้งาน ASP.NET สำหรับงาน e-Commerce
คู่มือการใช้งาน ASP.NET สำหรับงาน e-Commerce

เรียนรู้การใช้งาน ASP.NET 4.0 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สำหรับงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce), อธิบายตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นในการพัฒนาเว็บไซต์...

ผู้เขียน : วฤษาย์ ร่มสายหยุด, ผศ.

รหัสสินค้า : 9786160805587
จำนวน : 368 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 170 x 220 x 27 มม.
น้ำหนัก : 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์ : -

ปัจจุบันเว็บไซต์ของหลายๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาโดยใช้ภาษา ASP.NET ทำให้การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย ASP.NET ได้รับความนิยมแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้นำ ASP.NET มาประยุกต์สอนเสริมในบางบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาที่เป็นการต่อยอดเพื่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเค ชั่นด้วย ASP.NET ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียนรู้ และฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถนำเนื้อหาในแต่ละบทเรียนไปประยุกต์สำหรับการพัฒนาเว็บแอ ปพลิเคชั่นเพื่อใช้ในงานจริงได้

สารบัญ

บทที่ 1 ASP.NET 4.0
บทที่ 2 ระบบร้านขายหนังสือออนไลน์
บทที่ 3 เริ่มต้นพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับร้านหนังสือออนไลน์ด้วย ASP.NET 4.0
บทที่ 4 การจัดการฐานข้อมูล ADO.NET และแสดงผลข้อมูลบนเว็บเพจ
บทที่ 5 การจัดการหน้าเว็บเพจข้อมูลหนังสือ
บทที่ 6 Web Services กับการจัดการข้อมูลหนังสือ
บทที่ 7 การจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของ ASP.NET
บทที่ 8 การจัดการหน้าเว็บเพจสมาชิก
บทที่ 9 สร้างเว็บเพจการสั่งซื้อสินค้า
บทที่ 10 การสร้างรายงานด้วย ASP.NET 4.0
บทที่ 11 การจัดการสถานะ (State Management) และการตรวจสอบผู้ชมออนไลน์
บทที่ 12 การสร้างเว็บเพจติดต่อเราและเว็บเพจสมุดเยี่ยมชม

ปกติ: 279 บาท
ขาย:251 บาท
251 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160805587