เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - สถิติและกราฟ

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - สถิติและกราฟ
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - สถิติและกราฟ

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - สถิติและกราฟ

ISBN : 9786160446520
เขียน : Jeong Mija
แปล : จตุพร เกิดมี
ภาพประกอบ : Choi Jingyu
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูประถมในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ : สถิติและกราฟ

เรียนรู้เรื่องราวและแนวคิดของสถิติและกราฟ แทรกเรื่องน่ารู้ การ์ตูน และเกม

  • สถิติและความเป็นมา
  • สถิติช่วยจัดเรียงข้อมูลให้ง่ายขึ้น
  • การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
  • ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล
  • ความสัมพันธ์ของข้อมูล
  • สถิติที่พบเจอในชีวิตประจำวัน
  • จับผิดข้อมูลด้วยการสังเกตสถิติ
ปกติ: 225 บาท
ขาย:203 บาท
203 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160446520