เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปเรขาคณิตสามมิติ

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปเรขาคณิตสามมิติ
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปเรขาคณิตสามมิติ

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปเรขาคณิตสามมิติ

ISBN : 9786160440443
เขียน : Nam Hoyeong
แปล : ฐิติพร พูลเพิ่ม
ภาพประกอบ : Baek Myeongsik
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM หนังสืออ่านเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื้อหาเข้มข้น พร้อมแบบฝึกหัดและโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ ฝึกทักษะการหาคำตอบและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ พาไฟรูจักกับรูปทรงที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น กรวย ทรงกระบอก ทรงกลม เป็นต้น ปริซึมและพีระมิดประเภทต่าง ๆ บอกความแตกต่างระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้ เทคนิคการหาพื้นที่และปริมาตร เป็นต้น เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้อย่างสนุก สอดแทรกเรื่องน่ารู้ การ์ตูนแสนสนุกและเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน ท้ายบทจะมีการ์ตูนความรู้และปริศนาท้าทายความคิด ท้ายเล่มยังมีแบบฝึกหัดทบทวนความรู้และตัวอย่างข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์   

ปกติ: 225 บาท
ขาย:203 บาท
203 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160440443