เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - ความน่าจะเป็น

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - ความน่าจะเป็น
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - ความน่าจะเป็น

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - ความน่าจะเป็น โอกาสที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้

ISBN : 9786160440207
เขียน : Kim Seungtae
แปล : สาริณี โพธิ์เงิน
ภาพประกอบ : Dan Byeol
บรรณาธิการ : ภีมวัจน์ ธรรมใจ
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสืออ่านเสริมแนวแบบเรียนรู้แบบใหม่ที่จะทำให้ผู้อ่าน
สนุกกับคณิตศาสตร์จนวางไม่ลง มาเรียนรู้ความเป็นมาของเรื่องราว
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการหาคำตอบที่ถูกต้อง

ปกติ: 225 บาท
ขาย:203 บาท
203 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160440207