เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - ปฏิทิน

203 บาท
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - ปฏิทิน
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - ปฏิทิน
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010018255
ปกติ: 225 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - ปฏิทิน การเดินทางของเวลา รู้ได้จากปฏิทิน

ISBN : 3900010018255
เขียน : JEONG MIJA
แปล : ธนวดี บุญล้วน
ภาพประกอบ : Baek Myeongsik
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM หนังสืออ่านเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื้อหาเข้มข้น พร้อมแบบฝึกหัดและโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ ฝึกทักษะการหาคำตอบและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ เรื่อง ปฏิทิน รู้หลักการของปฏิทิน เพื่อให้เข้าใจเรื่องเวลาอย่างถ่องแท้ คนยุคโบราณคาดคะเนเวลาจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว มีการค้นพบกฎการเคลื่อนที่ของวัตถุบนท้องฟ้าและเริ่มนำมาสร้างปฏิทิน ทั้งปฏิทินที่สะท้อนการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ปฏิทินที่ใช้กลุ่มดาวและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์เป็นมาตรฐาน เป็นต้น เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้อย่างสนุก สอดแทรกเรื่องน่ารู้ การ์ตูนแสนสนุกและเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน ท้ายบทจะมีการ์ตูนความรู้และปริศนาท้าทายความคิด ท้ายเล่มยังมีแบบฝึกหัดทบทวนความรู้และตัวอย่างข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์  

ขาย:203 บาท
รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง