[เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ] ประวัติของจำนวน

[เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ] ประวัติของจำนวน
[เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ] ประวัติของจำนวน

ISBN : 9786160438181
เขียน : Jeong Mija
ภาพประกอบ : Kim Seok
แปล : ภัททิรา เยาวภา
บรรณาธิการ : ภีมวัจน์ ธรรมใจ
ขนาด : 17x22.5x0.8
อื่นๆ : 184 หน้า

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ: ประวัติของจำนวน เรียนรู้วิธีการนับจำนวน
ของคนสมัยโบราณ เราเริ่มมีตัวเลขใช้ครั้งแรกเมื่อใด รู้จักตัวเลขของชาติต่าง ๆ เช่น ตัวเลข
อียิปต์โบราณ ตัวเลขมายา ตัวเลขโรมัน เป็นต้น เรียนรู้ระบบตัวเลขฐานและการนำไปใช้ 
วิวัฒนาการของตัวเลขฮินดูอารบิกที่เราใช้กันในปัจจุบัน  เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้อย่างสนุก สอดแทรก
เรื่องน่ารู้ การ์ตูนแสนสนุกและเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน

ปกติ: 225 บาท
ขาย:203 บาท
203 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160438181