ไม่ยากถ้าอยาก • เก่งคณิต แวมไพร์ซีรีส์

ไม่ยากถ้าอยาก • เก่งคณิต แวมไพร์ซีรีส์
ไม่ยากถ้าอยาก • เก่งคณิต แวมไพร์ซีรีส์

ISBN : 9786160445660
เรื่อง : Lee‚ Kyung Shin
แปล : พิริยาพร ค้าเจริญดี
ภาพ : Lee‚ Kyung Shin
อื่นๆ : - หน้า 

อัจฉริยะแวมไพร์ที่มาพร้อมกับ
เคล็ดลับทางคณิตศาสตร์

เทศกาลโรงเรียน
สุดสนุก
ความลับสุดหลอนของแวมไพร์หนุ่ม
จะถูกเปิดเผยหรือไม่!

ปกติ: 158 บาท
ขาย:142 บาท
142 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160445660