เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - น้ำหนักและการวัด

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - น้ำหนักและการวัด
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - น้ำหนักและการวัด

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - น้ำหนักและการวัด รู้จักหน่วยวัดและมาตรฐานการวัด

ISBN : 9786160441600
เขียน : Jeong Mija
แปล : พิมพ์วรรณ หล้าวงษา
ภาพประกอบ : Choi Jingyu
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

หนังสืออ่านเสริมแนวแบบเรียนรู้แบบใหม่ที่จะทำให้ผู้อ่าน
สนุกกับคณิตศาสตร์จนวางไม่ลง มาเรียนรู้ความเป็นมาของเรื่องราว
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการหาคำตอบที่ถูกต้อง

ปกติ: 225 บาท
ขาย:203 บาท
203 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160441600