เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - จำนวนในชีวิตประจำวัน

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - จำนวนในชีวิตประจำวัน
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - จำนวนในชีวิตประจำวัน

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - จำนวนในชีวิตประจำวัน เข้าใจจำนวนประเภทต่างๆและคำนวณได้อย่างแม่นยำ

ISBN : 9786160441587
เขียน : Nam Hoyeong
แปล : ภัททิรา เยาวภา
ภาพประกอบ : Kim Seok
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

หนังสืออ่านเสริมแนวแบบเรียนรู้แบบใหม่ที่จะทำให้ผู้อ่าน
สนุกกับคณิตศาสตร์จนวางไม่ลง มาเรียนรู้ความเป็นมาของเรื่องราว
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการหาคำตอบที่ถูกต้อง

ปกติ: 225 บาท
ขาย:203 บาท
203 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160441587