เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - คณิตคิดเร็ว

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - คณิตคิดเร็ว
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - คณิตคิดเร็ว

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - คณิตคิดเร็ว วิธีคิดเร็วที่สุดของโจทย์แต่ละแบบ

ISBN : 9786160446513
เขียน : Roun Education Society
แปล : มานิดา ปัญจกุล
ภาพประกอบ : Lee Namgo
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูประถมในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ: คณิตคิดเร็ว รวมวิธีที่ช่วยฝึกให้คำนวณได้รวดเร็วและแม่นยำ โดยจดจำวิธีเปลี่ยนขั้นตอนกับวิธีบวกและลบเลขอย่างง่าย นอกจากช่วยให้ตอบโจทย์ได้ถูกต้องและรวดเร็ว ยังมีการคิดเลขในใจเพื่อคาดคะเนค่าประมาณ ซึ่งนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ท้ายบทมีการ์ตูนความรู้และปริศนาท้าทายความคิด ส่วนท้ายเล่มมีแบบฝึกหัดทบทวนความรู้และตัวอย่างข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์ 

ปกติ: 225 บาท
ขาย:203 บาท
203 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160446513