เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปหลายเหลี่ยม

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปหลายเหลี่ยม
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปหลายเหลี่ยม

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปหลายเหลี่ยม สมบัติและลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ 

ISBN : 9786160440436
เขียน : Ahn Sujin
แปล : สาริณี โพธิ์เงิน
ภาพประกอบ : Park Jongho
บรรณาธิการ : ภีมวัจน์ ธรรมใจ
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสืออ่านเสริมแนวแบบเรียนรู้แบบใหม่ที่จะทำให้ผู้อ่าน
สนุกกับคณิตศาสตร์จนวางไม่ลง มาเรียนรู้ความเป็นมาของเรื่องราว
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการหาคำตอบที่ถูกต้อง

ปกติ: 225 บาท
ขาย:203 บาท
203 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160440436