เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปวงกลม

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปวงกลม
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปวงกลม

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปวงกลม เผยความลับของวงกลมที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

ISBN : 9786160439881
เขียน : Jeong Mija
แปล : สาริณี โพธิ์เงิน
ภาพประกอบ : Kim Seok
บรรณาธิการ : ภีมวัจน์ ธรรมใจ
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

รูปวงกลม เผยความลับของวงกลมที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

หนังสืออ่านเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื้อหาเข้มข้น
พร้อมแบบฝึกหัดพร้อมโจทย์แนวคิดวิเคราะห์
ฝึกทักษะการหาคำตอบและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ปกติ: 225 บาท
ขาย:203 บาท
203 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160439881