[เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ] เศษส่วนและทศนิยม

[เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ] เศษส่วนและทศนิยม
[เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ] เศษส่วนและทศนิยม

ISBN : 9786160438198
เขียน : Oh Hyejeong
ภาพประกอบ : Kim Seok
แปล : สาริณี โพธิ์เงิน
บรรณาธิการ : ภีมวัจน์ ธรรมใจ
ขนาด : 17x22.5x0.8
อื่นๆ : 168 หน้า

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม ทำความเข้าใจ
แนวคิดการคำนวณเศษส่วนและทศนิยม เรียนรู้ว่าเศษส่วนและทศนิยมเกิดขึ้นมาได้อย่างไร 
การเปรียบเทียบขนาดของเศษส่วน และเทคนิคการคูณการหารเศษส่วน รู้จักเศษเกินและ
จำนวนคละ การเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมแล ะทศนิยมเป็นเศษส่วน  เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้อย่าง
สนุกกับเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน การ์ตูนประกอบแสนสนุก  ท้ายบทจะมีการ์ตูน
ความรู้และปริศนาท้าทายความคิด ท้ายเล่มมีแบบฝึกหัดทบทวนความรู้และตัวอย่างข้อสอบ
แนวคิดวิเคราะห์

ปกติ: 225 บาท
ขาย:203 บาท
203 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160438198