เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - เวทคณิต

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - เวทคณิต
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - เวทคณิต

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - เวทคณิต ฝึกคิดเลขไวแบบชาวอินเดียกันเถอะ

ISBN : 9786160446612
เขียน : Roun Education Society
แปล : จตุพร เกิดมี
ภาพประกอบ : Lee Wonhui
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูประถมในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ: เวทคณิต นำเสนอหลักการและความเป็นมาของ เวทคณิต วิธีคำนวณหลากหลายรูปแบบ การบวกและการลบในใจทำอย่างไร การคูณตามแนวทแยง ที่แตกต่างไปจากเดิม หารอย่างไรให้ได้คำตอบเร็ว หาพื้นที่ของรูปร่างในมุมมองอื่น และจำนวน กำลังสองและระบบสมการ ทั้งยังมีสรุปเนื้อหาของแต่ละบทและแผนผังหัวข้อเรื่องเพื่อทบทวน ความรู้พร้อมแบบฝึกหัดท้ายเล่มซึ่งเป็นโจทย์ที่ต้องแสดงวิธีทำทั้งหมดเพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะการเขียน มีเกมฝึกสมองและตัวอย่างข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์ที่จะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ปกติ: 225 บาท
ขาย:203 บาท
203 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160446612