คู่มือเรียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Access 2010

คู่มือเรียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Access 2010
คู่มือเรียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Access 2010

โดย : ธัชชัย จำลอง
สำนักพิมพ์ : SE-ED's Textbook 
อื่นๆ :  248 หน้า

ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับ ปวช. รหัสวิชา 2204-2008

 

ปกติ: 130 บาท
ขาย:117 บาท
117 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160818600