คู่มือเรียนและใช้งาน Visual Basic ครอบคลุมเวอร์ชัน 2010/2012 + CD

คู่มือเรียนและใช้งาน Visual Basic ครอบคลุมเวอร์ชัน 2010/2012 + CD
คู่มือเรียนและใช้งาน Visual Basic ครอบคลุมเวอร์ชัน 2010/2012 + CD

โดย : ศุภชัย สมพานิช
สำนักพิมพ์ : SiT (สวัสดี ไอที)
อื่นๆ : 448 หน้า

  • เริ่มต้นศึกษาโปรแกรมด้วย Visual Basic ที่ถูกต้อง
  • อธิบายการใช้งานคอนโทรลต่างๆ พร้อมตัวอย่างประกอบชัดเจน ทุกหัวข้อ
  • ศึกษาการทำงานกับระบบไฟล์อย่างละเอียด
  • การทำงานกับระบบฐานข้อมูลด้วย Access และ SQL Server 2008/2012
  • เรียนรู้การใช้งาน LINQ to XML ร่วมกับ XML
  • ตัวอย่าง Workshop พร้อมประยุกต์ใช้งานได้จริง
ปกติ: 259 บาท
ขาย:233 บาท
233 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167233673