คู่มือเรียนและใช้งานภาษา C++ (+Free CD Source Code)

คู่มือเรียนและใช้งานภาษา C++ (+Free CD Source Code)
คู่มือเรียนและใช้งานภาษา C++ (+Free CD Source Code)

โดย : ศุภชัย สมพานิช
สำนักพิมพ์ : สวัสดีไอที
อื่นๆ : 320 หน้า

  • ศึกษาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C++
  • เรียนรู้ง่าย อธิบายละเอียด มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ
  • เนื้อหาเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก จึงเหมาะสำหรับผู้สนใจทุกคน
ปกติ: 239 บาท
ขาย:215 บาท
215 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167233888