คู่มือเรียนเก่งสอบได้...เหรียญทอง

คู่มือเรียนเก่งสอบได้...เหรียญทอง
คู่มือเรียนเก่งสอบได้...เหรียญทอง

ISBN : 9786163200457
โดย : ธวัลกร ฉัตราธรรม
สำนักพิมพ์ : แพรธรรม
อื่นๆ : 96 หน้า

  • เคล็ดลับปรับสมองเพื่อเพิ่มศักยภาพ
  • สมองกับสติปัญญาและความฉลาด สมอง ความจำและสมาธิ
  • การนอนหลับ ปัจจัยสำคัญสำหรับการทำงานของสมอง
  • สิ่งบั่นทอนสมอง
  • ลักษณะของสมองกับรูปแบบการเรียน
  • พัฒนาศักยภาพการเรียน
  • พื้นฐานการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียน
  • สร้างสมาธิเพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เทคนิค เรียนเป็น เรียนดี เรียนเก่ง
ปกติ: 80 บาท
ขาย:72 บาท
72 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163200457