คู่มือเรียน วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล : Database Design

คู่มือเรียน วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล : Database Design
คู่มือเรียน วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล : Database Design
สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจการพัฒนาฐานข้อมูลอย่างมีหลักการด้วย MySQL หรือ Oracle

ISBN : 9786162040641
โดย : ดร. เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์

รหัสสินค้า : 9786162040641
จำนวน : 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 170 x 240 x 13 มม.
น้ำหนัก : 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
หน่วย : เล่ม 
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์ : 4 / 2554
 
คู่มือเรียนวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจการพัฒนาฐานข้อมูลอย่างมีหลักการ ด้วย MySQL หรือ Oracle
 
สารบัญ
Chapter 01 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
Chapter 02 ระบบจัดการฐานข้อมูล
Chapter 03 แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Chapter 04 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วยแบบจำลองอีอาร์
Chapter 05 การทำให้เป็นบรรทัดฐาน
Chapter 06 การสร้างข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Chapter 07 ชุดกรณีศึกษาการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Chapter 08 การประมวลผลธุรกรรมฐานข้อมูล
ปกติ: 199 บาท
ขาย:179 บาท
179 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162040641