คู่มือเรียนและใช้งาน Access 2010

คู่มือเรียนและใช้งาน Access 2010
คู่มือเรียนและใช้งาน Access 2010

โปรแกรมสร้างและจัดการฐานข้อมูล ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : สิทธิชัย ประสานวงศ์

รหัสสินค้า : 9786167630007
จำนวน : 400 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 170 x 220 x 20 มม.
น้ำหนัก : 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : ซอฟท์เพรส, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์ : -

คู่มือเรียนและใช้งาน Access 2010 เป็นโปรแกรมทางด้านการจัดการฐานข้อมูล ที่มีขีดความสามารถสูง แต่ใช้งานง่าย เราสามารถใช้ Access นี้ในการจัดเก็บข้อมูล ค้นหา และคัดกรองเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ หรือนำข้อมูลเหล่านั้นมาแสดงด้วยแบบฟอร์มที่สวยงาม อีกทั้ง ยังนำมาจัดพิมพ์เป็นรายงานได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

สารบัญ

- การสร้างฐานข้อมูล (Database)
- การจัดเก็บข้อมูลด้วยตารางข้อมูล (Table)
- การออกแบบตารางข้อมูล
- การป้อนข้อมูลลงในตารางข้อมูล
- การจัดการตารางข้อมูล
- การเรียงและการคัดกรองข้อมูล
- การคัดกรองข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Query)
- การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูล
- การสร้างแบบฟอร์ม (Form)
ฯลฯ

ปกติ: 189 บาท
ขาย:170 บาท
170 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167630007