คู่มือเริ่มต้นฝึกภาษาญี่ปุ่น ฉบับสมบูรณ์

คู่มือเริ่มต้นฝึกภาษาญี่ปุ่น  ฉบับสมบูรณ์
คู่มือเริ่มต้นฝึกภาษาญี่ปุ่น  ฉบับสมบูรณ์

ISBN :9786163810618
โดย : วาสนา ประชาชนะชัย
สำนักพิมพ์ : Life Balance
อื่นๆ : 272 หน้า

ปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแบบรอบด้านกับหนังสือ คู่มือเริ่มต้นฝึกญี่ปุ่น ฉบับสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่หลักไวยากรณ์ในภาษาญี่ปุ่นที่ต้องรู้ คำช่วยในภาษาญี่ปุ่นที่มักจะเจอบ่อยๆ โครงสร้างประโยคที่สำคัญ คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ พร้อมตัวอย่างประกอบ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สรุปย่อหลักสำคัญๆ อย่างกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและเฉลย

ปกติ: 229 บาท
ขาย:206 บาท
206 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163810618