คู่มือเรียนและใช้งาน PowerPoint 2010

คู่มือเรียนและใช้งาน PowerPoint 2010
คู่มือเรียนและใช้งาน PowerPoint 2010
โปรแกรมสร้างและจัดการงานนำเสนอ ฉบับสมบูรณ์

ISBN : 9786169027782
โดย : สิทธิชัย ประสานวงศ์

รหัสสินค้า : 9786169027782
จำนวน : 280 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 170 x 220 x 14 มม.
น้ำหนัก : 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
หน่วย : เล่ม 
สำนักพิมพ์ : Soft Press 
 
Microsoft Powerpiont เป็นโปรแกรมทางด้านการจัดการงานนำเสนอการจัดการงานนำเสนอที่ฃ่วย ในการสร้างสรรค์งาน presentation เช่า การทำภาพนิ่ง การจัดทำแผ่นใส การจัดพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย เป็นต้น
 
สารบัญ
1. เริ่มต้นใช้ PowerPoint 2010
2. การจัดการงานนำเสนอ
3. มุมมองของงานนำเสนอ
4. เริ่มต้นสร้างภาพนิ่ง
5. การจัดการกับข้อความ
6. การตรวจและแก้ไขคำผิด
7. การตกแต่งภาพนิ่ง
8. การใส่ภาพและเสียง
9. การสร้างตาราง (Table)
10. การสร้างแผนภูมิ (Chart)
ฯลฯ
ปกติ: 159 บาท
ขาย:143 บาท
143 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169027782