Learn Thai : Quick Guide for Beginners คู่มือเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

166 บาท
Learn Thai : Quick Guide for Beginners คู่มือเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
Learn Thai : Quick Guide for Beginners คู่มือเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165788328
ปกติ: 195 บาท
ขาย:166 บาท

ISBN / Barcode : 9786165788328
โดย : นันทนา โอซาวา คำวัตร์
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 176 หน้า / (พิมพ์ครั้งที่ 6)

หนังสือ "Learn Thai : Quick Guide for Beginners คู่มือเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ" เล่มนี้ เป็นหนังสือสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือชาวตะวันตกอย่างที่เราคนไทยเรียกคุ้นปาก หรือจะเป็นชาวต่างชาติประเทศอื่น ๆ ทั้งในอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชีย เรียกได้ว่า ชาวต่างชาติทั่วโลกที่อ่านภาษาอังกฤษได้ สามารถนำหนังสือเล่มนี้ไปใช้เรียนรู้ภาษาไทยได้ด้วยตัวเอง

โดยเนื้อหาภายในเล่มจะเริ่มสอนด้วยหลักการ "ฟัง พูด อ่าน เขียน" สำหรับการฟังนั้น ผู้อ่านที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยจะต้องฝึกฟังคนไทยพูดมาก ๆ และมาเสริมสร้างความแข็งแรงของการพูดภาษาไทย โดยในส่วนของการอ่านนั้น จะมีการฝึกให้หัดสะกดคำภาษาไทยด้วยภาษาคาราโอเกะในหนังสือเล่มนี้ และในท้ายเล่มจะมีคำศัพท์ภาษาไทยแบ่งเป็นหมวดหมู่ A-Z ให้ผู้อ่านได้ฝึกอ่านและนำไปใช้พูดสื่อสารกับคนไทย

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง