คู่มือเรียนโปรแกรมประมวลผลคำ Word 2010

คู่มือเรียนโปรแกรมประมวลผลคำ Word 2010
คู่มือเรียนโปรแกรมประมวลผลคำ Word 2010

โดย : นันรณา จำลอง
สำนักพิมพ์ : SE-ED's Textbook 
อื่นๆ :  184 หน้า

ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับ ปวช. รหัสวิชา 2204-2108

 

ปกติ: 120 บาท
ขาย:108 บาท
108 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160818402