คู่มือเรียนเกาหลีเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์

คู่มือเรียนเกาหลีเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์
คู่มือเรียนเกาหลีเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์

ISBN : 9786163812209
โดย : พิมพ์กมล บัวหลวง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
อื่นๆ : 343 หน้า

ฝึกเรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้นด้วยตัวเอง อ่านสนุก ไม่เครียด อธิบายชัดเจน ครบถ้วนทั้งไวยากรณ์ บทสนทนา และคำศัพท์ในเล่มเดียว

ฝึกเรียนเกาหลีเบื้องต้นด้วยตัวเอง อ่านสนุก ไม่เครียด อธิบายชัดเจน ครบถ้วนทั้งไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาเกาหลี  บทสนทนาในชีวิตประจำวันที่ใช้ได้จริงในหลากหลายสถานการณ์  คำศัพท์ภาษาเกาหลีที่ใช้บ่อยและแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ท้ายบท

ปกติ: 219 บาท
ขาย:197 บาท
197 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163812209