เรียนรู้แนวมอนเตสซอรี • บ้านอุ่นรัก

เรียนรู้แนวมอนเตสซอรี • บ้านอุ่นรัก
เรียนรู้แนวมอนเตสซอรี • บ้านอุ่นรัก

My First Book Of The Home

ISBN : 3900010018903
เรื่อง : Chiara Piroddi
ภาพประกอบ : Agnese Baruzzi
แปล : ณิชาภัทร กุลประเสริฐ
อื่นๆ : พร้อมสติ๊กเกอร์แสนวิเศษกว่า 100 ชิ้น!

แบบฝึกหัดเล่มนี้
อัดแน่นไปด้วยเกมและกิจกรรมที่จะทำให้
เด็ก ๆ ได้รู้จัก “บ้าน” มากขึ้น สนุกไปกับรูปร่าง สีสัน
การตัดแปะรูปภาพ และติดสติ๊กเกอร์มากมาย

"…การที่เด็กจะพึ่งพาตนเองได้ เขาควรมีโอกาสได้สำรวจโลกกว้าง
และความเป็นจริงรอบตัวอย่างอิสระเสียก่อน กิจวัตรประจำวันในบ้าน
จะสามารถช่วยให้เด็กตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง...
‘บ้านอุ่นรัก’ มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการจัดและตกแต่งบ้าน...
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน…”

                                                                                           ดร.คำแก้ว ไกรสรพงษ์
                                                       นายกสมาคมโรงเรียนมอนเตสซอรี ประเทศไทย

ปกติ: 145 บาท
ขาย:131 บาท
131 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010018903