ล้มเหลวแล้วต้องเรียนรู้ : Sometimes You Win - Sometimes You Learn

ล้มเหลวแล้วต้องเรียนรู้ : Sometimes You Win - Sometimes You Learn
ล้มเหลวแล้วต้องเรียนรู้ : Sometimes You Win - Sometimes You Learn

โดย : JOHN C.MAXWELL
แปล : ดร.พิมพ์ใจ สุรินทรเสรี
สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์
หน้า : 248 หน้า

จากความพ่ายแพ้ สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ปกติ: 240 บาท
ขาย:216 บาท
216 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165155915