เริ่มเรียนรู้ อ่าน คัด เขียน เรียน สีและรูปทรง

เริ่มเรียนรู้ อ่าน คัด เขียน เรียน สีและรูปทรง
เริ่มเรียนรู้ อ่าน คัด เขียน เรียน สีและรูปทรง

โดย : สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ
สำนักพิมพ์ :  Sun Child Learning
อื่นๆ : 64 หน้า / หนังสือเล่มนี้พิมพ์ด้วยหมึกธรรมชาติ (Soy Ink) ปราสจากสารพิษ เป็นมิตรกับเยาวชน

  • รู้จักรูปร่าง รูปทรงต่างๆ พร้อมคำศัพท์
  • เสริมทักษะการบังคับมือ
  • วาดสนุก เสริมจินตนาการ
  • ฝึกระบายสีให้สวยงาม

เรียนรู้รูปร่าง รูปทรงต่างๆ ผ่านการสังเกตและการวาดเส้น ระบายสี ตามรอยประ สร้างเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัย

ปกติ: 135 บาท
ขาย:122 บาท
122 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8858757413329