เหตุผลของธรรมชาติ : เรียนรู้กลไกของร่างกายและเข้าใจเหตุผลของธรรมชาติ ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ

เหตุผลของธรรมชาติ : เรียนรู้กลไกของร่างกายและเข้าใจเหตุผลของธรรมชาติ ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ
เหตุผลของธรรมชาติ : เรียนรู้กลไกของร่างกายและเข้าใจเหตุผลของธรรมชาติ ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ

ภาคต่อของหนังสือ Best Seller "เรื่องเล่าจากร่างกาย" ที่สร้างปรากฏการณ์ Pop Science ในวงการหนังสือไทย

ผู้เขียน : ชัชพล เกียรติขจรธาดา, น.พ.

รหัสสินค้า : 9786162071102
จำนวน : 192 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 145 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก : 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา 
สำนักพิมพ์ : ชัชพล เกียรติขจรธาดา 
เดือนปีที่พิมพ์ : กันยายน

พบกับภาคต่อของหนังสือ Best Seller "เรื่องเล่าจากร่างกาย" ที่สร้างปรากฎการณ์ Pop Science ในวงการหนังสือไทย เรียนรู้กลไกของร่างกายและเข้าใจเหตุผลของธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ รู้จักตัวอย่างของฟิสิกส์และเคมีที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่ง มีชีวิต วิวัฒนาการระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ และผลบางอย่างที่เกิดขึ้นตามมา ถ่ายทอดเนื้อหาด้วยการตั้งคำถาม "ทำไม" กับเรื่องราวที่เห็นกันทั่วไปในชีวิตประจำวัน จากคำถามหนึ่งจะนำไปสู่อีกคำถามหนึ่ง เนื้อหาทั้งหมดจะมีความเกี่ยวโยงกันไป จากบทหนึ่งไปสู่อีกบทเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ในแต่ละบทจะค่อยๆ คิดตามกันไปเพื่อหาคำตอบว่าทำไมสิ่งมีชีวิตต่างๆ จึงเป็นอย่างที่มันเป็น ทำไมมันจึงทำอย่างที่มันทำ อะไรคือเหตุผลของสิ่งเหล่านั้น เหตุที่มาของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในโลก รวมทั้งร่างกายของเรานั้นจะสุดมหัศจรรย์เพียงใด? ติดตามพร้อมกันได้แล้ว

สารบัญ

ตอนที่ 1 ขนาดและความซับซ้อนของร่างกาย
ตอนที่ 2 ความร้อนและพลังงานของร่างกาย
ตอนที่ 3 เหตุผลของอาการป่วยเข้าใจผ่านการวิวัฒนาการมาร่วมกัน

ปกติ: 195 บาท
ขาย:176 บาท
176 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162071102