เริ่มเรียนรู้ อ่าน คัด เขียน เรียน คณิตศาสตร์ 1-100

เริ่มเรียนรู้ อ่าน คัด เขียน เรียน คณิตศาสตร์ 1-100
เริ่มเรียนรู้ อ่าน คัด เขียน เรียน คณิตศาสตร์ 1-100

โดย : สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ
สำนักพิมพ์ :  Sun Child Learning
อื่นๆ : 64 หน้า / หนังสือเล่มนี้พิมพ์ด้วยหมึกธรรมชาติ (Soy Ink) ปราสจากสารพิษ เป็นมิตรกับเยาวชน

เรียนรู้ตัวเลขและจำนวนต่างๆ ตั้งแต่ 1-100 พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษและภาพประกอบพร้อมฝึกระบายสี เพื่อปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์แก่เด็กปฐมวัย

  • เรียนรู้จำนวนและตัวเลข
  • เสริมทักษะทางคณิตศาสตร์
  • ฝึกฝนการเขียนตัวเลขตามรอยประ
  • พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ปกติ: 135 บาท
ขาย:122 บาท
122 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8858757413336