โหราศาสตร์ปริวรรต ฉบับเรียนรู้ด้วยตนเอง

โหราศาสตร์ปริวรรต ฉบับเรียนรู้ด้วยตนเอง
โหราศาสตร์ปริวรรต ฉบับเรียนรู้ด้วยตนเอง

ISBN : 9786162340369
ผู้เขียน : กานธนิกา ชุณหะวัต, ทิวา บุญญาปฏิภา, รตี พร้อมพรชัย
สำนักพิมพ์ : Feel Good
อื่นๆ : 368 หน้า / กระดาษถนอมสายตา

'โหราศาสตร์ปริวรรต ฉบับเรียนรู้ด้วยตนเอง' เล่มนี้ เป็นตำราโหราศาสตร์ที่จะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของดวงดาว บอกสาเหตุที่มา และผลลัพธ์ของดวงดาวอย่างละเอียด ซึ่งผู้เขียนได้เขียนไว้อย่างชัดเจน เพราะตำราเล่มนี้สอนให้ผู้อ่านพยากรณ์ดวงของตนเองได้ รวมถึงดวงของผู้อื่นด้วย มีรายละเอียดของความหมายและนิยามของศัพท์โหราศาสตร์ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์ของการพยากรณ์ พร้อมตัวอย่างการพยากรณ์เพื่อช่วยให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น อาทิ ความหมายของดาว ธาตุ เรือน และราศี, ดวงมาตรฐาน, ดวงพินทุบาทว์, การผูกดวง, การอ่านพื้นดวง, จันทรวินิจฉัย, การอ่านดาวจร, การจับยามสามตา เป็นต้น

“ไม่ต้องไปหาหมอดู เราเองก็รู้อนาคตได้เหมือนกับไปหาหมอดู”

ข้อมูลเพิ่มเติม

• เป็นหนังสือที่เน้นในเรื่อง 'โหราศาสตร์' โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนโหราศาสตร์โดยที่ไม่ต้องพึ่งหมอดู
• เนื้อหามีความครบถ้วนของการเรียน บอกวิธีเรียน ขั้นตอนต่างๆ อย่างละเอียด พร้อมทั้งมีตัวอย่างที่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างดีขึ้น
• มีคำอธิบายและความหมายต่างๆ เกี่ยวกับโหราศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบในการเรียน
• เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านทั่วไป รวมถึงผู้ที่สนใจในศาสตร์แขนงนี้อย่างจริงจัง

ปกติ: 199 บาท
ขาย:179 บาท
179 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162340369