อิทัปปัจจยตาที่ฆราวาสต้องเรียนรู้และปฏิบัติ + CD MP3

อิทัปปัจจยตาที่ฆราวาสต้องเรียนรู้และปฏิบัติ + CD MP3
อิทัปปัจจยตาที่ฆราวาสต้องเรียนรู้และปฏิบัติ + CD MP3

อิทัปปัจจยตาที่ฆราวาสต้องเรียนรู้และปฏิบัติ + CD MP3 ชุดลัดสั้นถึงธรรม

ISBN : 9786161401115
ผู้เขียน : พุทธทาสภิกขุ

รหัสสินค้า : 9786161401115
เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ (สีเดียว) / สี 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย : เล่ม 
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ, สนพ. และ ตถาตา พับลิเคชั่น, บจก. 

อิทัปปัจจยตาที่ฆราวาสต้องเรียนรู้และปฏิบัติ เป็นธรรมบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุ อิทัปปัจจยตาเป็นหลักคำสอนสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ให้เห็นผลได้ทุกกาลเวลา (อกาลิโก) ในขณะเดียวกัน ก็เป็นหลักธรรมที่ชี้ทางไปสู่การแสวงหาความจริงแท้ของมนุษยชาติ และสู่อิสรภาพอย่างแท้จริง

อิทัปปัจจยตาเป็นสิ่งที่ฆราวาสต้องรู้และ ปฏิบัติ เพื่อไม่ต้องตกนรกทั้งเป็น และเป็นฆราวาสชั้นดี ชาวพุทธพึงให้ความสำคัญอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นกฎแห่งกรรมที่สามารถใช้แก้ ปัญหาได้ทุกสถานการณ์ และทุกกรณี

หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับบุคคลทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฆราวาสผู้ครองเรือน ควรอ่านและติดเป็นอาวุธทางความคิด เพื่อต่อสู้กับความไม่รู้ทั้งปวง

ข้อมูลเพิ่มเติม

CD MP3 Original Voice เสียงของท่านพุทธทาส ต้นฉบับจากธรรมทานมูลนิธิ

ปกติ: 100 บาท
ขาย:90 บาท
90 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161401115