เรียนรู้ทุกข์ ได้สุขเป็นกำไร

เรียนรู้ทุกข์ ได้สุขเป็นกำไร
เรียนรู้ทุกข์ ได้สุขเป็นกำไร

ผู้เขียน : ว.วชิรเมธี
สำนักพิมพ์ : ปราณ
อื่นๆ : 200 หน้า

หนังสือ “เรียนรู้ทุกข์ ได้สุขเป็นกำไร” เขียนโดย ว.วชิรเมธี หนังสือเดิมแบ่งเป็น ๔ ภาค แต่ในฉบับปรุงปรุงใหม่นี้ เพิ่มเนื้อหาอีก ๑ ภาค คือ หัวใจแห่งความสุข มีรายละเอียดดังนี้

๑. เรียนรู้ทุกข์ ได้สุขเป็นกำไร กล่าวถึง ธรรมชาติของความทุกข์ที่ทุกคนจะต้องได้พบเจออย่างแน่นอน พร้อมทั้งวิธีรับมือกับความทุกข์ ยกตัวอย่างดังเช่นที่ตัวของผู้เขียนเองได้เคยประสบมาแล้ว
๒. ชนะกรรม ดับทุกข์ กล่าวถึง ความเชื่อเรื่องกรรมในรูปแบบต่างๆ แล้ววกเข้ามาที่ความเชื่อเรื่องกรรมของพุทธศาสนา และแนวทางชนะกรรมที่ถูกต้อง
๓. ร้อนนอกดับด้วยน้ำเย็น ร้อนในดับด้วยน้ำธรรม กล่าวถึง ธรรมะที่ช่วยดับร้อนในใจของคน ได้แก่ อย่าเป็นนักจับผิด อย่ามัวแต่คิดริษยา อย่าเสียเวลากับความหลัง อย่าฟังเสียงปาปมิตร
๔. หัวใจแห่งความสุข วิถีทางที่จะทำให้เรามีความสุขก็คือ การมองโลกในแง่ดี ตามที่เป็นจริง รู้จักพักผ่อนให้เพียงพอ ปล่อยให้เป็น และดูแลรักษาสุขภาพ
๕. ความสุขแสนประเสริฐ กล่าวถึง ความสุขรูปแบบต่างๆ ที่ไม่จำเป็นต้องมีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น สุขจากความนิ่งของใจ สุขจากการสงบจากกิเลส

ปกติ: 129 บาท
ขาย:116 บาท
116 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167539713