พูดอังกฤษทันใจด้วย Mind Map Sentences

71 บาท
พูดอังกฤษทันใจด้วย Mind Map Sentences
พูดอังกฤษทันใจด้วย Mind Map Sentences
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164304918
ปกติ: 79 บาท

โดย : กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส (mis)
อื่นๆ : 71 หน้า / 4 สี

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบแผนภาพความคิด พูดอังกฤษทันใจด้วย Mind Map Sentences แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นตอนโดยใช้ภาพ เส้น และสีประกอบ ทำให้จดจำและนำไปใช้ได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ขาย:71 บาท
รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง