พูดอังกฤษ ฉบับกระเป๋า

พูดอังกฤษ ฉบับกระเป๋า
พูดอังกฤษ ฉบับกระเป๋า

EASY! POCKETABLE ENGLISH

ISBN : 9786161402976
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์สุขภาพใจ
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่นๆ :  -

เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก
พร้อมตัวอย่างประโยคที่พูดได้ในทุกสถานการณ์

  • บทสนทนาพื้นฐาน
  • ที่สนามบิน
  • ที่โรงแรม
  • ที่ร้านอาหาร
  • เมื่อเจอปัญหายุ่งยาก
  • ซื้อของ
  • ท่องเที่ยว
  • พักผ่อนหย่อนใจ
  • วิถีชีวิต
ปกติ: 80 บาท
ขาย:72 บาท
72 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161402976