พูดอังกฤษ พิชิตสถานการณ์ฉุกเฉิน!

พูดอังกฤษ พิชิตสถานการณ์ฉุกเฉิน!
พูดอังกฤษ พิชิตสถานการณ์ฉุกเฉิน!

ISBN : 9786167283982
โดย : ดร.พุทธชวินท์ ประเวศวิชญ์
สำนักพิมพ์ : แพรธรรม
อื่นๆ : 288 หน้า

  • สถานการณ์ในประเทศ
  • สถานการณ์นอกประเทศ
  • หลักการสนทนาภาษาอังกฤษที่ควรรู้  
  • ประโยคการสนทนาและสำนวนที่ควรรู้
  • การออกเสียงสระและพยัญชนะ 
  • หลักการออกเสียง
  • หลักเกณฑ์การทับศัพท์
  • หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นโรมาแบบถ่ายเสียง
  • การเปรียบเทียบมาตราและหน่วย
ปกติ: 220 บาท
ขาย:198 บาท
198 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167283982