คู่มือฝึกพูดอังกฤษหน้ากระจก

179 บาท
คู่มือฝึกพูดอังกฤษหน้ากระจก
รหัสสินค้า / Barcode: 9789749901397
ปกติ: 199 บาท

วิธีฝึกพูด ฝึกออกเสียง ฝึกใช้คำศัพท์ ด้วยคำอ่านออกเสียงตามมาตรฐานดิกชันนารี สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกพูด ฝึกออกเสียง และพูดได้เก่ง ด้วยตนเอง

ISBN : 9789749901397
โดย : ศิริพร โตพึ่งพงศ์ และ ภญ. สุชาดา โตพึ่งพงศ์

รหัสสินค้า : 9789749901397
จำนวน : 452 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 145 x 210 x 17 มม.
น้ำหนัก : 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : สีเดียว 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : บุ๊คส์ ทู ยู, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2552

หนังสือที่เปรียบเสมือนคู่มือ Traning หรือคู่มือฝึกสอนส่วนตัวในการซักซ้อม ฝึกพูด ฝึกออกเสียง ตลอดจนการพัฒนาศัพท์เฉพาะ ในสถานการณ์ต่างๆ โดยมุ่งเน้นหลักความจำเป็นในการใช้งานเจรจาที่สำคัญคำ อ่านที่ฝึกออกเสียงง่าย ชัดเจน และถูกต้อง ตามมาตรฐานของดิกชันนารี ผู้อ่านสามารถฝึกออกเสียงเป็น และพูดได้เก่ง ด้วยตนเอง ซึ่งเริ่มต้น ฝึกพูดได้ในทันที

เพราะหนังสือเล่มนี้ได้บรรจุวิธีฝึกพูด การผสมพยัญชนะ ผสมสระ และขั้นตอนการฝึกออกเสียง การฝึกใช้คำศัพท์ ด้วยคำอ่านที่ออกเสียงชัดเจน ตามดิกชันนารี ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกพูด ฝึกออกเสียงและต้องการพูดอังกฤษให้เก่งจนชำนาญด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 พยัญชนะ และสระภาษาอังกฤษ
บทที่ 2 หลักเกณฑ์การผสมพยัญชนะ - สระ
บทที่ 3 ฝึกพูดคำศัพท์จากสรรพนาม
บทที่ 4 ฝึกพูดจากกริยา Verb to be
บทที่ 5 ฝึกพูดคำกริยาและประโยคปฏิเสธ
บทที่ 6 ฝึกพูดกริยาช่วย และคำย่อกริยา
บทที่ 7 ฝึกพูดออกเสียงกริยาเติม ed
บทที่ 8 ฝึกพูดคำศัพท์ การทักทายตามเพศ และตามสถานการณ์
บทที่ 9 ฝึกพูดคำศัพท์เพื่อการนับจำนวนตัวเลข
บทที่ 10 จากคำศัพท์เรื่องของเวลา
ฯลฯ

ขาย:179 บาท
รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง