พูดอังกฤษทันใจ!

พูดอังกฤษทันใจ!

YOU CAN SPEAK ENGLISH EXPEDITIOUSLY! เลือกใช้ตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

ISBN : 9786167351469
ผู้เขียน : ดร.พุทธชวินท์ ประเวศวิชญ์
สำนักพิมพ์ : แพรธรรม
อื่นๆ : Greenread 75 แกรม / กว้าง 13.2 เซนติเมตร  สูง 19.2 เซนติเมตร  

รวบรวมประโยคสนทนาที่มักพบเจอเป็นประจำ จากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน เวลาเจอสถานการณ์ที่จะต้องพูดและเรามักนึกคำพูดในภาษาอังกฤษไม่ได้ อาทิ แสดงความช่วยเหลือ   ขอให้ใครบางคนหลีกทาง   ต้องการช่วยถือสิ่งของ   เกิดเหตุฉุกเฉิน  จะช่วยอธิบายการแจ้งเหตุร้าย   บอกเส้นทางและวิธีการเดินทาง  เป็นต้น

ปกติ: 100 บาท
ขาย:90 บาท
90 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167351469