เก่งพูดอังกฤษกับ Mind Map Conversation

เก่งพูดอังกฤษกับ Mind Map Conversation
เก่งพูดอังกฤษกับ Mind Map Conversation

ISBN : 9786167676012
โดย : เอกชัย เกรียงโกมล
สำนักพิมพ์ : Life Balance
อื่นๆ : 264 หน้า

หนังสือเล่มนี้ได้รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษและคำศัพท์อย่างครบถ้วน และแยกเป็นหมวดหมู่ตามสถานการณ์ สถานที่  สื่อสารแบบง่ายๆโดยใช้การ์ตูนน่ารักๆ และแผนผัง Mind Map สรุปประโยคพูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมตัวอย่างบทสนทนา เพื่อช่วยให้ผู้อ่านมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ จดจำได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การเดินทางท่องเที่ยว การเรียน หรือ การสอบได้อย่างได้มั่นใจ

ปกติ: 189 บาท
ขาย:170 บาท
170 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167676012