พูดอังกฤษสนุกจัง

พูดอังกฤษสนุกจัง
พูดอังกฤษสนุกจัง

ISBN : 9789742896683
เรื่อง : Gifttygirl
ภาพ : La Pluie
สำนักพิมพ์ : แพรว เพื่อนเด็ก
อื่นๆ : 72 หน้า / สองภาษา

คำศัพท์และบทสนทนาสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้ภาษา

หนังสือเสริมการอ่านนอกห้องเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับชั้นประถมศึกษา ชุด “พูดคล่อง 2 ภาษา” เป็นหนังสือสอนภาษาที่เข้าใจง่ายด้วยภาพสี่สีสวยงามประกอบคำศัพท์พื้นฐานที่นำไปใช้ได้จริง เหมาะสำหรับเป็นคู่มือให้พ่อแม่ครูอาจารย์ที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาต่างประเทศยอดนิยมเช่น อังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ได้ฝึกลูกสอนหลานให้เป็นเด็กเก่ง 2 ภาษา

ในเล่มจะมีรูปภาพประกอบบทสนทนาประมาณ 15 สถานการณ์ เช่น การทักทาย แนะนำตัว การแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก บทสนทนาเรื่องเวลา อากาศ อาหาร ฯลฯ เป็นต้น
 ทั้งชุดมี 8 เล่ม คือ พูดอังกฤษสนุกจัง  ศัพท์อังกฤษสนุกจริง พูดจีนสนุกจัง ศัพท์จีนสนุกจริง พูดเกาหลีสนุกจัง ศัพท์เกาหลีสนุกจริง พูดญี่ปุ่นสนุกจัง ศัพท์ญี่ปุ่นสนุกจริง

ปกติ: 99 บาท
ขาย:89 บาท
89 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789742896683